Cal Retor Projekt

I mer än två decennier har Herbes del Moli varit vår leverantör av en rad olika ingredienser. Som mångårig affärspartner samarbetar YOGI TEA® därför med Herbes del Moli i ett projekt där målet är att hjälpa personer med psykiska problem till en normal vardag.

För närvarande omfattar projektet en grupp om elva personer som arbetar på en ekocertifierad gård som ägs av Herbes del Moli. Här odlar de olika kryddörter som lavendel och oregano, och de sköter även skörden själva. Innan projektet startade låg den större delen av gårdens marker i träda.

Gruppenfoto Cal Retor Projekt

Projektets överordnade mål är inte bara att integrera personerna i en normal arbetsvardag, utan även erbjuda dem en chans att senare, oberoende av projektet, finna en långvarig anställning. Detta främjas av att gruppen, utöver de praktiska erfarenheterna i jordbruket, odlingen och skörden av örtkryddorna, även utbildas och får teoretiska kunskaper i ämnet.

I fokus står även att projektet i framtiden bli självgående och kunna fortsätta utan stöd från Herbes del Moli och YOGI TEA® . Så snart alla tillgängliga ytor har odlats upp och växterna är tillräckligt gamla är därför tanken att grödorna ska gå att avyttra så att projektet blir självfinansierande precis som vilket annat jordbruksföretag som helst. YOGI TEA® kommer att fortsätta vara en av de stora kunderna.