Nevandra

Nevandra – hulpprojecten voor kinderen in India

De wortels van YOGI TEA® liggen in India. Vele van de heerlijke ingrediënten voor onze ayurvedische kruiden- en specerijentheemelanges betrekken wij traditioneel van hier. Wij hebben veel aan India te danken en het is onze innigste wens dat ons spirituele vaderland ook voor zijn kinderen een goed vaderland kan zijn. Daarom heeft ons sociale engagement in India voor ons een bijzondere betekenis. Via de vereniging Nevandra ondersteunen wij twee hulpprojecten voor kansarme kinderen in Hyderabad, de op drie na grootste stad van India.


Leilani - weeshuis voor meisjes

Het Leilani-weeshuis is momenteel een thuis en een plaats van geborgenheid voor 20 meisjes tussen vier en 14 jaar die anders waarschijnlijk op straat zouden moeten overleven. Hier groeien ze bij hun huismoeder beschermd en goed verzorgd samen op als in een groot gezin en komen ze als zusters voor elkaar op. Omdat ze van hieruit ook naar school kunnen gaan, krijgen ze een kans op een goede en zelfstandige toekomst. Door de bijdrage van YOGI TEA® konden vijf kinderen in het Leilani-gezin worden opgenomen en liefdevol beschermd opgroeien.

 Education For You - onderwijs voor 100 kinderen in India

In de armenwijken van Hyderabad kunnen gezinnen hun kinderen vaak niet naar school sturen. Daarom heeft Nevandra het project “Education For You” in het leven geroepen. Daarbij worden naast het schoolgeld, uniformen en boeken ook het middageten evenals regelmatige artsbezoeken door de vereniging betaald. Tegelijkertijd helpt men de ouders om de kinderen beter te kunnen ondersteunen bij het leerproces. Zo leren naast het schoolkind vaak ook andere gezinsleden beter lezen en schrijven – daar profiteert het hele gezin van. In totaal worden veertig kinderen en hun gezinnen hierbij door YOGI TEA® ondersteund.