Naturefund – Madagascar

Madagaskar er en av de største øyene i verden med en enestående flora og fauna som har et av verdens rikeste artsmangfold. På grunn av den massive utvinningen av naturressurser og den årelange avskogingen, står derimot mange av de til dels endemiske plante- og dyreartene i akutt fare for å dø ut. For å bevare det enestående artsmangfoldet på Madagaskar, støtter YOGI TEA® Non-profit-organisasjonen Naturefund, som blant annet går inn for gjenreisning av naturskogene på Madagaskar. De gir de mangfoldige plante- og dyreartene en naturlig biotop, og sørger for at de små lokale bøndene får muligheten til biologisk dyrking av stedegne urter og kryddere som kanel, vanilje og nellik. Naturefunds bruker her metoden “dynamisk agroskog”. Denne metoden gjør det mulig å kombinere jordbruk og skogplanting med hverandre, og sørger for en bærekraftig naturskog som igjen gir truede dyrearter som tenreker og lemurer, som kun finnes på Madagaskar, en sikker biotop.

 


Dynamisk agroskog – Madagaskar (bilde: Missour Botanical Garden)

Dynamisk agroskog – Madagaskar (bilde: N. Stadler-Kaulich)

Dynamisk agroskog – Madagaskar (bilde: Missour Botanical Garden)


Les mer om engasjementet til Naturefunds på: www.naturefund.de