Cal Retor prosjektet

Herbes del Moli har i over 2 årtier vært vår leverandør av mange forskjellige ingredienser. Som mangeårig forretningspartner koopererer YOGI TEA® derfor i et prosjekt med Herbes del Moli som har som mål å integrere mennesker med psykiske problemer i den normale hverdagen.

Prosjektet består for øyeblikket av en gruppe på 11 personer som jobber på en økosertifisert gård som eies av Herbes del Molis. De dyrker forskjellige urter som lavendel og oregano, og høster disse også selv. Inntil oppstart av prosjektet lå de fleste arealene på gården brakk.

Gruppenfoto Cal Retor Projekt

Prosjektets overordnede mål er ikke bare å integrere personene i en normal arbeidshverdag, men også gi dem, uavhengig av prosjektet, en sjanse til senere å finne en langsiktig arbeidsplass. Dette fremmes ved at gruppen i tillegg til praktiske erfaringer i landbruket, dyrking og høsting av urtene, også får teoretisk kunnskap om disse temaene.

I tillegg fokuseres det på at dette prosjektet i framtiden også kan videreføres selvstendig og uavhengig av hjelp fra Herbes del Moli og YOGI TEA®. Derfor skal i framtiden, så fort alle tilgjengelige arealene er beplantet og plantene er gamle nok, avlingene selges til selvkost som ved en vanlig landbruksvirksomhet. Store deler av det også til YOGI TEA®.