Project Cal Retor

Herbes del Moli is al meer dan twintig jaar onze leverancier van diverse ingrediënten. Als jarenlange zakenpartner ondersteunt YOGI TEA® daarom samen met Herbes del Moli een project dat tot doel heeft mensen met psychische problemen te laten meedraaien in het normale dagelijkse leven.

Het project bestaat op dit moment uit een groep van 11 personen, die op een bio-gecertificeerde boerderij van Herbes del Moli werken. Ze verbouwen verschillende kruiden, zoals lavendel en oregano, en oogsten die ook zelf. Voordat met dit project werd gestart, lagen de meeste velden van de boerderij braak.

Gruppenfoto Cal Retor Projekt

Het bovenliggende doel van het project is om de deelnemers niet alleen te laten meedraaien in een normale werksituatie, maar ook om hen een kans te bieden om later, onafhankelijk van het project, een werkplek voor langere tijd te vinden. Dat wordt gestimuleerd door de groep naast praktische ervaring in de landbouw, zoals het verbouwen en oogsten van kruiden, ook theoretische kennis hierover te laten opdoen.
Bovendien is het de bedoeling dat dit project in de toekomst ook zelfstandig en onafhankelijk van de hulp van Herbes del Moli en YOGI TEA® kan worden voortgezet. Om die reden moet in de toekomst, zodra alle beschikbare velden zijn beplant en de planten oud genoeg zijn, net als bij een gewoon landbouwbedrijf de oogst kostendekkend worden verkocht. Voor een groot deel ook aan YOGI TEA®.