Certificeringskennisgeving

“Certified B Corporation” is een handelsmerk dat door B Lab, een particuliere non-profit organisatie, aan bedrijven in licentie is gegeven zoals de onze die met succes de B Impact Assessment (“BIA”) hebben afgerond en daarom voldoen aan de eisen gesteld door B Lab voor sociale en ecologische prestaties, verantwoording en transparantie.

 

Er wordt gespecificeerd dat B Lab geen conformiteitsbeoordelingsinstantie is zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 765/2008, noch is het een nationale, Europese of internationale normalisatie-instelling in de zin van Verordening (EU) nr. 1025/2012. De criteria van de BIA zijn verschillend en onafhankelijk van de geharmoniseerde normen die voortkomen uit ISO normen of andere normalisatie-instellingen, en deze zijn niet geratificeerd door nationale of Europese publieke instellingen