Naturefund – Madagaskar

Madagaskar jest jedną z największych wysp na świecie i posiada unikalną florę i faunę, w jednym z najbardziej bioróżnorodnych ekosystemów na świecie. Jednak, w rezultacie wydobycia surowców mineralnych na dużą skalę i wieloletniego wylesiania, wiele gatunków endemicznych roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem.

Aby pomóc zachować wyjątkową różnorodność biologiczną Madagaskaru, YOGI TEA® wspiera organizację non-profit Naturefund. Jej cele obejmują między innymi odbudowę na Madagaskarze naturalnych lasów, które stanowią naturalne siedlisko dla licznych gatunków roślin i zwierząt, a jednocześnie dają drobnym, lokalnym rolnikom możliwość prowadzenia organicznych upraw rodzimych ziół i przypraw, takich jak cynamon, wanilia i goździki.

Aby osiągnąć swój cel, Naturefund promuje „dynamiczne rolnictwo leśne” – metodę, która umożliwia łączenie rolnictwa z ponownym zalesianiem i tworzenie zrównoważonych lasów naturalnych, które z kolei zapewniają bezpieczne schronienie dla zagrożonych gatunków, takich jak lemury i kretojeże, żyjących tylko na Madagaskarze.


 

Dynamiczne agroleśnictwo - Madagaskar (Fot. Missouri Botanical Garden)

Dynamiczne agroleśnictwo - Madagaskar (Fot. N. Stadler-Kaulich)

Dynamiczne agroleśnictwo - Madagaskar (Fot. Missouri Botanical Garden)

 


Dowiedz się więcej na temat Naturefund: www.naturefund.de