Privacybeleid

Deze privacyverklaring informeert de gebruikers over de wijze, de omvang en het doel van het verzamelen en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens door de verantwoordelijke aanbieder YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, 20095 Hamburg, Duitsland, telefoon: +49 (0)40 – 42 30 11-0, e-mail: info@yogitea.com, op deze website (hierna te noemen “aangeboden content”).

De juridische basis voor het privacyreglement vormt de Duitse Wet op de bescherming van de privacy [Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)] en de Duitse Wet op de telemedia [Telemediengesetz (TMG)].


 

Geregistreerde gegevens/server-logfiles

De aanbieder (c.q. zijn webspace-provider) registreert gegevens ten aanzien van elk bezoek van de website (zo genaamde server-logfiles). Tot de geregistreerde gegevens behoren:

Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van het bezoek, overgedragen datahoeveelheid, melding inzake een succesvolle oproep van de site, browsertype en versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de daarvóór bezochte site), IP-adres en de provider door wie de oproep wordt gedaan.

De aanbieder gebruikt de protocoldata uitsluitend voor statistische analyses ten behoeve van de exploitatie, de veiligheid en verbetering van de aangeboden content. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de protocoldata achteraf te controleren, indien op basis van concrete aanwijzingen de verdenking gerechtvaardigd is dat sprake is van illegaal gebruik.


 

Omgang met persoonsgerelateerde gegevens

Bij persoonsgerelateerde gegevens gaat het om informatie aan de hand waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden, dus informatie aan de hand waarvan een persoon traceerbaar is. Daartoe behoren de naam, het e-mailadres of telefoonnummer. Maar ook informatie over voorkeuren, hobby’s, lidmaatschappen of informatie over welke website iemand heeft bezocht, gelden als persoonsgerelateerde gegevens.

Persoonsgerelateerde gegevens worden door de aanbieder alleen geregistreerd, gebruikt en doorgestuurd voor zover dit wettelijk is toegestaan of indien de gebruiker zich met de registratie van de gegevens akkoord heeft verklaard.


 

Contactopname

Bij de contactopname met de aanbieder (bijvoorbeeld via het contactformulier, per e-mail of social media) worden de gegevens van de gebruiker voor bewerking van de aanvraag en voor het geval er aansluitend vragen mochten ontstaan, opgeslagen.


 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om uw gebruik van de website te analyseren. De via de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en pas daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om aan de exploitant van de website andere, aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten te kunnen verlenen. Het IP-adres dat in verband met Google Analytics door uw browser werd verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies in uw browser voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij maken u er echter wel op attent dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. U kunt bovendien voorkomen dat de door middel van cookies verkregen informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgestuurd en door Google wordt verwerkt, door de browser-plugin in onderstaande link te downloaden en te installeren. Deze link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geactiveerd, waardoor de registratie van uw gegevens bij bezoek van deze website met werking voor de toekomst wordt voorkomen: Disable Google AnalyticsDesable Google Analytics.

Voor verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming zie https://www.google.com/analytics/terms/nl.html c.q. https://www.google.com/intl/nl/policies/. Wij maken u erop attent dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();” teneinde een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (het zogenaamde IP-masking) te kunnen garanderen.


 

Gebruik van Facebook social plugins

In deze aangeboden content wordt gebruik gemaakt van social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plugins zijn te herkennen aan een van de Facebook logo’s (witte “f” voor blauwe achtergrond of een “duim-naar-boven”- teken) of ze zijn voorzien van de vermelding “Facebook Social Plugin”. Lijst en opmaak van Facebook Social Plugins kunnen hier worden ingezien: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een website met deze aangeboden content oproept en deze website een dergelijke plugin bevat en de gebruiker deze activeert, dan maakt de browser van de gebruiker rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugins wordt door Facebook rechtstreeks doorgestuurd aan uw browser en wordt door uw browser gekoppeld aan de website. De aanbieder heeft dus geen invloed op de omvang van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeert de gebruiker daarom overeenkomstig zijn stand van kennis.

Door gebruikmaking van de plugins verkrijgt Facebook bij activering van de plugin de informatie dat een gebruiker de betreffende site met de aangeboden content bezoekt. Wanneer de gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook dit bezoek bij zijn Facebook-account plaatsen. Wanneer gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de Like-button te klikken of door commentaar te geven, dan wordt de betreffende informatie door hun browser rechtstreeks aan Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen Facebook-account heeft, is het bij activering van de plugin toch mogelijk dat Facebook zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland enkel een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en voor de rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om de privacy van de gebruiker te beschermen, wordt verwezen naar de informatie over de gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.


 

+1 button van Google +

Deze aangeboden content maakt gebruik van de “+1″-button van het sociaal netwerk Google Plus, geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). De button is te herkennen aan het teken “+1″ voor een witte of gekleurde achtergrond.
Wanneer een gebruiker een website met de aangeboden content oproept, die een dergelijke button bevat en de plugin activeert, maakt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. De inhoud van de “+1″-button wordt door Google rechtstreeks aan de browser van de gebruiker doorgestuurd en wordt door deze browser gekoppeld aan de website. De aanbieder heeft dus geen invloed op de omvang van de gegevens, die Google met behulp van deze plugin verzamelt. Volgens Google worden zonder klik op de button geen persoonsgerelateerde gegevens geregistreerd. Alleen bij ingelogde leden en activering van de plugin worden dergelijke gegevens, onder andere het IP-adres, geregistreerd en verwerkt.

Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en voor de rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om de privacy te beschermen, worden de gebruikers verwezen naar de informatie over de gegevensbescherming van Google inzake “+1″: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy en de FAQ: https://www.google.com/intl/nl/+/learnmore/+1/.


 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, waardoor het mogelijk is om op de apparatuur van de gebruiker (PC, smartphone e.d.) specifieke informatie met betrekking tot die apparatuur op te slaan. Cookies worden enerzijds gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van websites te verbeteren en dus het gebruik voor de gebruikers te vergemakkelijken (bijvoorbeeld opslag van inloggegevens). Anderzijds worden cookies gebruikt om de statistische data over het websitegebruik te registreren en om deze data ter verbetering van de aangeboden content te kunnen analyseren.

De gebruikers kunnen de toepassing van cookies beïnvloeden. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de opslag van cookies te beperken of geheel te voorkomen. Beperking of volledige verhindering van het gebruik van cookies beïnvloedt op geen enkele wijze de bruikbaarheid van deze website voor de gebruiker.


 

Links naar diensten en websites van derden

Het is mogelijk dat de online aangeboden content links bevat naar informatie of websites van derden, bijvoorbeeld video’s van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of beeldmateriaal van andere websites. Dit is alleen mogelijk indien de aanbieders van deze content (hierna te noemen de “externe aanbieders”) het IP-adres van de gebruiker registreren. Immers zonder het IP-adres zouden zij deze content niet aan de browser van de betreffende gebruiker kunnen doorsturen. Het IP-adres is dus voor het aanbieden van deze content vereist. Wij streven ernaar om slechts van content gebruik te maken, waarvan de aanbieder het IP-adres enkel gebruikt om de betreffende content te leveren. Wij hebben echter geen invloed op bijvoorbeeld een eventueel gebruik van het IP-adres voor statistische doeleinden. Wij zullen de gebruikers voor zover dit ons bekend is, hierover informeren.


Bij eventuele vragen over dit privacyreglement en de registratie alsmede het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens op deze site kunt u via e-mail contact met ons opnemen: info@yogitea.com