Medadumbara onderwijsproject

Medadumbara is een gebied in de Centrale Provincie van Sri Lanka. Medadumbara Organic Minor Export Crop Producers Society, de plaatselijke landbouwcoöperatie, is opgericht in 2001. De meeste boeren in deze gemeenschap zijn arme kleine boeren, die minder dan een halve hectare grond bezitten om groente op te verbouwen.

 
Medadumbara ligt voor het grootste deel in het centrale bergachtige gebied van Sri Lanka. De openbare scholen liggen vrij ver van dit gebied en voor veel boerengezinnen is het erg moeilijk om de schoolkosten voor hun kinderen te betalen.

 
Het bedrijf EOAS ORGANICS PVT LTD. heeft een beurzensysteem opgezet, waardoor deze kinderen toch naar school kunnen. Hiermee geeft het bedrijf ook uiting aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het al zo lang voelt. Ook YOGI TEA wil aan het geluk van deze gezinnen bijdragen. We zijn daarom met ingang van dit jaar een van de sponsors van dit beurzensysteem. Dit jaar zijn er 15 arme kinderen uit deze boerenfamilies voor dit project uitgekozen. Met geld van YOGI TEA zijn hun schooluniformen, schoenen, boeken en dergelijke betaald. Bovendien is er een bedrag voor hun vervolgopleiding op een spaarrekening gestort. In de komende 13 jaar worden er jaarlijks 15 kinderen aan dit opleidingsprogramma toegevoegd.