Deutsche Wildtier Stiftung

Wilde bijen leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van de veelzijdigheid van de natuur. De kleine bestuivers zijn onmisbaar bij de fruitteelt en zorgen voor de veelvoud aan wilde bloemen. De wilde bij wordt echter al jarenlang met uitsterven bedreigd, omdat waardevolle leefruimtes voor de bijen door menselijk ingrijpen in de natuur verloren gaan. Bovendien zijn sommige soorten bij het zoeken naar voedsel kieskeuriger dan de honingbij en geven ze de voorkeur aan de pollen van heel specifieke bloeiende planten. En ook de plaats waar wilde bijen hun nest bouwen moet aan specifieke voorwaarden voldoen.

Om iets voor het behoud van de wilde bijen te doen, ondersteunt YOGI TEA® het project van de Deutsche Wildtier Stiftung ter bescherming van deze belangrijke insecten. In het kader van dit project worden velden met wilde bloemen en nestmogelijkheden gerealiseerd en wordt openbaar groen bijvriendelijker gemaakt. Op de lange termijn wil de Deutsche Wildtier Stiftung er voor een deel aan bijdragen de alarmerende achteruitgang van de wilde bijen te stoppen. En daaraan kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen! Op de website van de Deutsche Wildtier Stiftung  lees je wat jij voor de bescherming en het behoud van de wilde bijen kunt doen

Help nu!