Yogaövningar som hjälper dig att hitta din balans

Sträck ut dina ben framför dig och stöd dina armar bakom dig på golvert för att få stabilitet. Lyft ditt vänstra ben och din högra arm samtidigt och sänk ner de igen. Lyft sedan ditt högra ben och din vänstra arm. Fortsätt i 3 minuter.