Yoga för energi – Bågskytten

Stå bekvämt med höger ben framför vänster och vänster ben utåtvridet. Håll kroppen rak. Böj höger knä och låt höger ben bära din vikt. Knyt nu höger hand. Låt höger tumme peka uppåt och sträck armen så långt att tumnageln är i ögonhöjd. Föreställ dig att du håller en båge i högerhanden och drar tillbaka bågsträngen med vänster hand och arm. Andas långsamt och djupt medan du koncentrerar dig på ditt fiktiva mål. Håll positionen i 1–3 minuter på varje sida. (Bågskytten tros stärka och balansera nervsystemet.)