Enkel yoga för uthållighet

Sitt i skräddarställning. Fläta ihop fingrarna. För samman händerna ovanför huvudet och håll kvar dem där. Håll ögonen öppna med en springa (ca 1/10 öppna). Andas in långsamt och djupt och håll andan, andas sedan ut och håll andan. Fortsätt med mycket långa och djupa andetag i 3–4 minuter.