Vila i 2 minuter

Sitt i skräddarställning. Sträck ut armarna rakt framför dig och håll dem sträckta. Händerna ska vara knutna med handflatesidan nedåt. Börja rotera händerna i små cirklar i hjärthöjd. Höger hand medurs och vänster hand moturs. Håll armbågarna raka och händerna väl knutna. Rör skulderbladen och musklerna under skulderområdet. Fortsätt energiskt i 2 minuter som du andas med långa, djupa andetag genom näsan.