Enkla yogaövningar för immunsystemet

Slut dina händer över ditt huvud samtidigt som du sitter på huk med hälarna nedtryckta. Vrid din överkropp från midjan till vänster och sedan till höger. Fortsätt i 3 minuter.