Böneposition

Sitt i skräddarställning med rak rygg och lägg båda händerna i böneposition, d.v.s. mitt på bröstet, med den ena handen lätt tryckt över den andra. I denna position uppstår en djup balans, eftersom månenergin i vänster hand kommer i harmoni med solenergin i höger hand. Andas i långa och djupa andetag i 3 minuter. Rådfråga din läkare om denna övning är lämplig för dig.