Läkare utan gränser

Läkare utan gränser - humanitära hjälpinsatser i hela världen

Du har säkert hört talas om organisationen Läkare utan gränser. Läkare utan gränser ger medicinsk hjälp i kris- och konfliktområden i hela världen och tillhandahåller mat, dricksvatten och boende för behövande. Denna oberoende organisation tilldelades Nobels fredspris 1999.

YOGI TEA® stödjer Läkare utan gränser och deras insatser i mer än 70 länder, särskilt i Syrien, Süd-Sudan och i Centralafrikanska republiken. De pågående väpnade konflikterna i de här länderna har lett till många tusen döda, och kräver ytterligare offer genom att människor fördrivs och tvingas till flykt. Läkare utan gränser erbjuder hjälp och hopp till dessa människor. Det finns inte många organisationer som gör en sådan stor skillnad, och som så snabbt omsätter donerade pengar till praktiska hjälpinsatser. Du hittar mer information om Läkare utan gränser på www.msf.org