single-ingredient.php

Post-ID: 35194

rölleka☣

Röllekan tillhör familjen korgblommiga växter och växer över hela Europa. Röllekan trivs allra bäst på ängen eller längs vägrenen där dess vida, flockblommiga blommor sträcker sig mot himlen. Röllekans friska smak hos röllekan påminner på ett angenämt sätt om kamomill.

Röllekan tillhör familjen korgblommiga växter och växer över hela Europa. Röllekan trivs allra bäst på ängen eller längs vägrenen där dess vida, flockblommiga blommor sträcker sig mot himlen. Röllekans friska smak hos röllekan påminner på ett angenämt sätt om kamomill.