single-ingredient.php

Post-ID: 39780

(Tencha☣

Tencha är en av Japans förnämsta tesorter. Ganska exakt 1 % av landets teskörd utgörs av de intensivt gröna tenchabladen, vilka används vid tillverkningen av det speciella matchateet. Den utomordentliga kvaliteten uppnår tencha genom en krävande tillverkningsprocess – från det att bladen får mogna i skuggigt läge till dess att de torkas i speciella torkugnar.

Tencha är en av Japans förnämsta tesorter. Ganska exakt 1 % av landets teskörd utgörs av de intensivt gröna tenchabladen, vilka används vid tillverkningen av det speciella matchateet. Den utomordentliga kvaliteten uppnår tencha genom en krävande tillverkningsprocess – från det att bladen får mogna i skuggigt läge till dess att de torkas i speciella torkugnar.