single-ingredient.php

Post-ID: 35198

ginsengrot☣

Länge gällde ginseng som ”Konungarnas växt” eftersom den växte extremt långsamt och därigenom betingade ett pris som var för högt för de flesta andra. Det tar ofta upp till 170 år tills den vilda ginsengroten, som ursprungligen kommer från Nordkorea, är helt färdig att skörda. Smaken är lätt bitter och syrlig.

Länge gällde ginseng som ”Konungarnas växt” eftersom den växte extremt långsamt och därigenom betingade ett pris som var för högt för de flesta andra. Det tar ofta upp till 170 år tills den vilda ginsengroten, som ursprungligen kommer från Nordkorea, är helt färdig att skörda. Smaken är lätt bitter och syrlig.