single-ingredient.php

Post-ID: 35203

fräken☣

Åkerfräken, även kallad fräken, är en viktig medicinalväxt som uppskattades redan under antiken tack vare dess höga halt av kiselsyra. Åkerfräken har funnits i runt 375 miljoner år och därför räknas växten idag som en “levande fossil”.

Åkerfräken, även kallad fräken, är en viktig medicinalväxt som uppskattades redan under antiken tack vare dess höga halt av kiselsyra. Åkerfräken har funnits i runt 375 miljoner år och därför räknas växten idag som en “levande fossil”.