Våra sjötransporter

Klimatneutral sjöfrakt av våra ingredienser

För att kunna ge alla våra tedrickare unika och verkningsfulla testunder hämtar vi de ekologiska ingredienserna i våra läckra teblandningar från hela världen. Vi är medvetna om de koldioxidutsläpp som uppstår vid sjötransporten av våra ingredienser. I vår ständiga strävan att minska vårt ekologiska fotavtryck är vi stolta partner till GoodShipping Program. Detta gör det möjligt för oss att transportera våra ingredienser 100 % klimatneutralt till sjöss – och detta som första företag i Tyskland och till och med som första temärke över hela världen. GoodShipping Program satsar på att revolutionera sjöfartsnäringen genom en övergång från fossila bränslen till biodrivmedel. Ett mål som övertygade oss direkt.

Användning av avancerat biodrivmedel

Tillsammans med GoodShipping har vi fastställt hur mycket biodrivmedel det krävs för att transportera de ingredienser vi behöver. Detta i syfte att eliminera utsläppen från vår totala sjöfraktsvolym. Här handlar det om att ersätta det konventionella och miljöskadliga bränslet med hållbart och avancerat biodrivmedel som består av 100 % certifierade råvaror. Dessa råvaror har definierats som ”avfall” eller ”rester” och bidrar varken till avskogningen av regnskogen eller har något samband med livsmedelsförsörjningen.

Dirk Kronemeijer, CEO för GoodFuels och medgrundare till GoodShipping Programs, förklarar: “Hittills har man vid godstransporter endast kunna eliminera eller avsevärt reducera sin klimatpåverkan genom att välja en energieffektiv fraktförare eller balansera sitt ekologiska fotavtryck utanför sjöfartsnäringen. Den stora skillnaden till andra hållbarhetsinitiativ är att GoodShipping Program handlar om att faktiskt ändra den marina bränsleblandningen och på så vis uppnå en koldioxidutsläppsminskning i branschen.“

Total reducering av vårt ekologiska fotavtryck

Vi på YOGI TEA® vill föregå med gott exempel och genom vårt deltagande i GoodShipping Program investerar vi i hållbarhet för vårt företag i synnerhet och för sjöfartsnäringen i allmänhet.
Givetvis använder vi endast tågfrakt för att skicka våra ovärderliga produkter från anläggningen I Italien till färdiglagret i Tyskland. Därifrån skickas de sedan vidare till andra europeiska länder. Vi har dessutom nyligen anlagt ett lager i Italien för att minska koldioxidavtrycket för logistiken til vissa sydeuropeiska länder.

Mer information om GoodShipping Program finns det här: https://goodshipping.com/