Pewność siebie (Afirmacja)

Czasami uświadamiamy sobie, że staliśmy się zależni od oceny i akceptacji ze strony innych. Istnieje prosta afirmacja przywracająca wiarę we własne siły: Kciuk dociśnij do miejsca u nasady małego palca i zaciśnij pięść. Przed spotkaniem z kimś powiedz do siebie: Jestem zdrowy/zdrowa, jestem szczęśliwy/szczęśliwa, jestem wspaniały/wspaniała.