Projekt edukacyjny Medadumbara

Projekt jest realizowany w Medadumbarze, rejonie położonym w centralnej prowincji Sri Lanki. Założono tutaj w 2001 roku Stowarzyszenie Rolników Medadumbara Organic Minor Export Crop Producers Society. Jego członkami są w większości małe, ubogie gospodarstwa rolne, które starają się utrzymywać ze swoich niewielkich, obejmujących niecały hektar, tak zwanych „działek przy domu“.

Większa część rejonu Medadumbara leży w centralnym obszarze górskim Sri Lanki i jest oddalona spory kawałek od szkół publicznych. Dlatego droga do szkoły stanowi dla wielu ubogich rodzin przeszkodę finansową ledwie możliwą do przezwyciężenia.

Aby mimo wszystko umożliwić dzieciom z tego rejonu uczęszczanie do szkoły, przedsiębiorstwo gospodarcze EOAS ORGANICS PVT LTD. powołało do życia program stypendialny, który jest wyrazem głęboko zakorzenionej odpowiedzialności społecznej tego przedsiębiorstwa. Również Yogi Tea zdecydowała się pomóc szczęściu tych rodzin i zgłosiła się do programu edukacyjnego jako przyszły sponsor. W tym roku wybrano po raz pierwszy w ramach projektu 15 potrzebujących dzieci spośród rodzin rolniczych. Dzięki pomocy finansowej Yogi Tea zakupiono dla uczniów mundurki szkolne, książki, buty i wiele innych przyborów szkolnych. Ponadto rodziny ucieszyły się z przekazanej na ich konto oszczędnościowe kwoty, przeznaczonej na zabezpieczenie finansowe wyższego wykształcenia ich dzieci. W ciągu nadchodzących 13 lat, program stypendialny ma objąć każdego roku kolejne piętnaścioro dzieci.