single-ingredient.php

Post-ID: 43847

biała herbata☣

Dawniej biała herbata była zastrzeżona wyłącznie dla dworu cesarza – obecnie uchodzi za jeden z najbardziej cennych gatunków herbaty ze względu na jej delikatny aromat i pracochłonny proces przetwarzania. Do uzyskania jednego kilograma białej herbaty potrzeba około 30 000 pąków herbaty, które poddaje się łagodnemu suszeniu w szczególnych warunkach dopływu światła i powietrza – to one nadają tej herbacie jej łagodnie miękki smak.

Dawniej biała herbata była zastrzeżona wyłącznie dla dworu cesarza – obecnie uchodzi za jeden z najbardziej cennych gatunków herbaty ze względu na jej delikatny aromat i pracochłonny proces przetwarzania. Do uzyskania jednego kilograma białej herbaty potrzeba około 30 000 pąków herbaty, które poddaje się łagodnemu suszeniu w szczególnych warunkach dopływu światła i powietrza – to […]