single-ingredient.php

Post-ID: 4565

babka lancetowata☣

Babka jest rośliną liściastą, która jest rozpowszechniona w wielu częściach kuli ziemskiej i porasta najczęściej łąki i skraje dróg. Smak babki jest lekko słonawy i nieco gorzki.

Babka jest rośliną liściastą, która jest rozpowszechniona w wielu częściach kuli ziemskiej i porasta najczęściej łąki i skraje dróg. Smak babki jest lekko słonawy i nieco gorzki.