Informacje ogólne o polityce prywatności YOGI TEA GmbH

Zagadnienie polityki prywatności oraz związany z nią obowiązek informacji traktujemy poważnie. Informacje o polityce prywatności zgodnie z art. 13 RODO znajdą Państwo tutaj.“

 

Gromadzenie danych u osoby, której to dotyczy

Informacje o gromadzeniu danych zgodnie z art. 13 RODO

My, tzn. Yogi Tea GmbH, reprezentowana przez dyrektorów zarządzających, gromadzimy i przetwarzamy dane w celu realizacji umowy i wypełnienia zobowiązań wynikających z umów i umów przedwstępnych.

Pobieramy i zachowujemy następujące dane:

 • formę grzecznościową ewentualnie tytuł, imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy)
 • pełnioną funkcję lub stanowisko
 • ewentualnie numer faksu
 • ewentualnie adres e-mail
 • ewentualnie stronę internetową
 • ewentualnie inne dostarczone dane

Gromadzenie i przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umów i odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

W przypadku, gdy kierujemy się uzasadnionym interesem gospodarczym, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takiej sytuacji stosujemy wyważenie interesów, nie ograniczając przy tym podstawowych praw i wolności osób fizycznych.

Podczas rejestracji partnerów handlowych przetwarzamy również dane na podstawie zgody. Podstawą prawną jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 7 RODO.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • identyfikacja klienta/dostawcy lub osoby kontaktowej
 • porada dla klienta lub osoby kontaktowej
 • realizacja, zarządzanie i przetwarzanie zamówień
 • rozpatrywanie i dokumentacja reklamacji, zwrotów lub szkód
 • dokumentacja lub poświadczanie umów i warunków umowy
 • korespondencja
 • fakturowanie, ewentualnie wezwania do zapłaty
 • dochodzenie roszczeń
 • przestrzeganie obowiązków prawnych
 • informacje i porady dla użytkowników końcowych
 • udostępnienie usługi wyszukiwania partnerów handlowych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim wyłącznie w ramach realizacji umowy lub w celu zapewnienia działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje to przekazywanie danych firmom usługowym lub innym osobom trzecim, którym udzieliliśmy zleceń i których usługi są niezbędne do realizacji umowy. Należą do nich np. dostawcy oraz spedycje. Osoby trzecie mogą wykorzystywać dane osobowe tylko w wymienionych wyżej celach. Dane osobowe otrzymują ponadto włączeni przez nas do procesu opracowania zamówienia wykonawcy, w szczególności dostawcy usług informatycznych i obsługi zaplecza administracyjnego, którzy otrzymują dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania usługi. Wszyscy wykonawcy włączeni do procesu opracowywania zamówienia są zobowiązani umową do poufnego traktowania danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie w celu wykonania usługi.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do wymaganego celu ich przetwarzania, a żadne wymogi prawne nie ograniczają ich usunięcia.

Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych mają prawo do zażądania informacji o przechowywanych przez nas danych. Jeśli zachowane dane są niepoprawne, można zażądać ich korekty. Można również zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych, pod warunkiem że nie istnieją przepisy prawne stanowiące inaczej. W niektórych przypadkach możliwe jest ograniczenie przetwarzania na żądanie.

Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych mogą się do nas zawsze zwrócić z pytaniami na temat polityki prywatności korzystając z adresu e-mail dataprotection.eu@yogiproducts.com lub telefonicznie dzwoniąc pod numer +49 40 42 30 11 0. Ponadto można skierować pytania do naszego inspektora ochrony danych. Jest nim:
Pani Tabea Knabe, GWS GmbH, Krokusweg 11, 72525 Münsingen, tel. (0 73 81) 9 31 63 58, e-mail: kontakt@gws-datenschutz.de.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jest nim hamburski inspektor ochrony danych i wolności informacji (Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit).