Fundację Ochrony Dzikich Zwierząt

Dzikie pszczoły wnoszą istotny wkład w zachowanie różnorodności w przyrodzie. Te małe owady zapylając kwiaty zapewniają plony w uprawie owoców i bogactwo gatunków wśród polnych kwiatów. Dzikie pszczoły są jednak zagrożone od lat, ponieważ w wyniku ingerencji człowieka w naturę tracą cenne siedliska. Ponadto niektóre gatunki są bardziej kapryśne w poszukiwaniu pożywienia niż pszczoły miodne i wolą pyłek bardzo specyficznych roślin kwiatowych. Również miejsce założenia gniazda musi dla dzikich pszczół spełniać określone warunki.

Aby podjąć działania dla zachowania dzikich pszczół, YOGI TEA® wspiera projekt niemieckiej fundacji Ochrony Dzikich Zwierząt na rzecz tych ważnych owadów. Projekt ma na celu stworzenie obszarów polnych kwiatów i możliwości zakładania gniazd oraz aranżację otwartj przestrzeni publicznej w sposób bardziej przyjazny dla dzikich pszczół. W dłuższej perspektywie niemiecka Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt chce przyczynić się do powstrzymania alarmującego spadku liczby dzikich pszczół. Każdy może w tym pomóc! Na stronie niemieckiej Fundacji Ochrony Dzikich Zwierząt dowiesz się, co Ty sam możesz zrobić w celu ochrony dzikich pszczół.

 

Pomóż teraz!