Onze mensen

Onze mensen, onze rijkdom

Wij zijn er diep van overtuigd dat een kopje thee meer is dan alleen maar een kopje thee. Het is lekker, het is warmte, bezinning, saamhorigheid en verbondenheid. Dat is waarvoor YOGI TEA® al sinds dag één op alle niveaus voor staat.

Daarom staat de mens voor ons centraal – dat was altijd al onze overtuiging en dat is het nog steeds. Een fair, waarderend en aandachtig contact met anderen bevordert niet alleen het welbevinden van eenieder, maar is voor ons een instelling.

Deze instelling komt niet zomaar uit de lucht vallen; deze moet groeien en er moet voortdurend aan gewerkt worden. YOGI TEA® ziet zichzelf als een bedrijf met verantwoordelijkheidsbesef, dat er op alle niveaus van zijn activiteiten voor zorgt dat het mensen simpelweg goed gaat (bijvoorbeeld door yoga).

In onze teeltregio’s hechten we veel waarde aan een fair partnerschap met de boeren. Daarnaast ondersteunen we hen direct met sociale projecten. Voor een beter leven in de omgeving van de boeren en hun gezinnen die onze grondstoffen verbouwen, hebben wij sociale projecten in het leven geroepen: zoals in Sri Lanka, waar we een educatief programma voor de kinderen van de boeren hebben opgezet of in het Indiase Assam, waar een lokaal ziekenhuis gerenoveerd en gemoderniseerd werd. Daarnaast ondersteunen we tal van sociale projecten met andere partnerorganisaties in onze teeltlanden. Hoewel we ongetwijfeld nog meer zouden kunnen doen, zijn we er diep van overtuigd dat wij een positieve bijdrage leveren en dat wij helpen het verschil te maken.


 

Waardering van onze medewerkers

En dat is iets wat ook onze medewerkers voelen. Wij zorgen voor een gezonde en respectvolle, waarderende werkomgeving, ondersteunen onze medewerkers met bijscholingsmogelijkheden en bij hun inzet voor sociale projecten.De lijst met maatregelen is lang en divers, daarom noemen we hier slechts enkele:

  • YOGI TEA® vergoedt op onze productielocatie in het kader van een welzijnsprogramma schoolkosten, medische kosten, oppaskosten en kosten voor ouderenzorg.
  • YOGI TEA® betaalt de medewerkers een tegemoetkoming voor het reizen per openbaar vervoer.
  • YOGI TEA® doneert theedozen waarvan de THT-datum is verstreken aan de voedselbank in Duitsland en andere Europese landen.
  • YOGI TEA® ondersteunt de deelname aan liefdadigheidsevenementen zoals de ‘Race for the cure’, de grootste loop in de strijd tegen borstkanker ter wereld.
  • YOGI TEA® faciliteert en ondersteunt yogacursussen en de opleiding tot yogadocent (zowel financieel als door compensatie van tijd).
  • YOGI TEA® biedt haar medewerkers in Italië gratis maaltijden in de kantine, heeft een wasservice en een bibliotheek, helpt onder werktijd bij het doen van de belastingaangifte en biedt flexibele werktijden.
  • YOGI TEA® laat haar medewerkers aan bijscholing doen, soms zelfs meerdere malen per jaar.

 

Duurzaamheid met lichaam en ziel

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de medewerkers zich met hart en ziel in lijn met de filosofie van het bedrijf inzetten voor duurzaamheid: er wordt heel spaarzaam gebruikgemaakt van papier; er wordt alleen geprint op gerecycled of FSC-papier. Het kantoor in Hamburg gebruikt alleen elektriciteit uit hernieuwbare energie. Het is gevestigd in het monumentale ‘Kontorhaus’ dat in 2012 energie-efficiënt werd gerenoveerd en van de Europese Commissie het Green Building-certificaat kreeg.

En deze instelling geldt ook op het gebied van eten en drinken: iedereen kan gratis verse drankjes pakken, die bij voorkeur uit de regio komen. En om het verpakkingsafval van gemaksvoedsel zo veel mogelijk te beperken kan iedereen in de moderne keuken zelf koken met verse ingrediënten en zo tegelijkertijd als ‘sociaal bijgerecht’ de gemeenschapszin versterken.

YOGI TEA® legt met al deze maatregelen een sterke basis voor een goed onderling klimaat. Zo ontstaat er een respectvolle gemeenschap die gekenmerkt wordt door wederzijdse ondersteuning en waardering, door een resultaat- en oplossingsgerichte samenwerking en waar iedereen de ruimte heeft om iets tot stand te brengen.

Want: iedereen maakt deel uit van het proces en van de veranderingen die de wereld zo dringend nodig heeft.

„Feel good. Be good. Do good“