Yoga for ungdommelighet og glede

Sitt med rett rygg i skredderstilling eller på en stol. Knytt nevene, og før dem opp i skulderhøyde. Drei overkroppen i 3 minutter energisk til venstre og høyre, la hodet svinge med. Strekk armene forover, parallelt med gulvet. Legg den høyre hånden over den venstre, med håndflatene nedover. Beveg armene i en rask, energisk bevelgelse til venstre og høyre, hodet og halsen svinger med igjen. Fortsett i 3 minutter.