Puste for å være rolig og bevisst

Sitt med rett rygg i skredderstilling eller på en stol. Pust lenge, dypt og bevisst gjennom nesen. Gjør erfaringen at din pust forsyner deg med livsenergi. Varighet: 3 minutter.