Kysset

Legg deg på ryggen, og føl deg vel som oom du ligger på en sommereng. Løft langsomt en hånd, før den til munnen og gi den et kyss. Legg den sakte tilbake, løft deretter den andre hånden og gi også denne hånden et kyss. Fortsett i 3-11 minutter, og opplev hvor velsignet du er.