single-ingredient.php

Post-ID: 41420

ryllik☣

Ryllik tilhører kurvplantefamilien og vokser i hele Europa. Denne planten, med sine hvite, kurvlignende blomster, vokser på enger og i veikanter og strekker seg helst mot solen og himmelen. Ryllikens friske smak minner litt om kamille.

Ryllik tilhører kurvplantefamilien og vokser i hele Europa. Denne planten, med sine hvite, kurvlignende blomster, vokser på enger og i veikanter og strekker seg helst mot solen og himmelen. Ryllikens friske smak minner litt om kamille.