single-ingredient.php

Post-ID: 41254

astragalus☣

I Kina er den planten som hos oss kalles “astralagus” eller “tragant” kjent under navnet „Huang Qi“. Direkte oversatt betyr det „gul keiser“, noe som klart viser hvilken betydning denne planten har for menneskene.

I Kina er den planten som hos oss kalles “astralagus” eller “tragant” kjent under navnet „Huang Qi“.
Direkte oversatt betyr det „gul keiser“, noe som klart viser hvilken betydning denne planten har for menneskene.