Uddannelsesprojektet Medadumbara

Medadumbara ligger i Centralprovinsen i Sri Lanka. Her blev det lokale landbrugskooperativ Medadumbara Organic Minor Export Crop Producers Society grundlagt i 2001. Bønderne i kooperativet er primært fattige småbønder, som med deres små haver på knap en hektar tjener til dagen og vejen.

 
Medadumbara er for størstedelen placeret i det centrale bjertterræn i Sri Lanka, langt fra regeringens skoler. Alene den lange vej til skole udgør derfor en nærmest uovervindelige økonomisk hyrde for mange familier.

 
Handelsvirksomheden EOAS ORGANICS PVT LTD. tog derfor initiativ til en stipendieordning for at børnene alligevel kan komme i skole og tager dermed det sociale ansvar, som så længe er blevet forsømt. Også YOGI TEA har besluttet sig for at hjælpe familerne og er fra og med i år sponsor for stipendieprogrammet. Der blev udvalgt 15 børn, med et forsømt behov for skolegang, som nu modtager støtte fra YOGI TEA. Pengene er blevet brugt til skoleuniformer, bøger, sko, etc. Desuden er der blevet overført et beløb til deres opsparingskonti, som er øremærket til dækning af udgifter i forbindelse med deres ungdomsuddannelse. Over de kommende 13 år vil der årligt blive integreret 15 nye børn i ordningen.