Deutsche Wildtier Stiftung

Vilde bier yder et betydningsfuldt bidrag til bevaring af naturen. De små forstøvere sikrer bønderne et godt udbytte fra frugtplantagen og mange typer af vilde blomster på engene. De vilde bier har dog i mange år været truet og med menneskets indgriben i naturen mister de vigtigt terræn for deres aktiviteter. Dertil kommer at nogle arter er mere kræsne end honningbierne og kun vil have pollen fra bestemte planter. Også når det kommer til at finde en god redeplads, er der helt bestemte forudsætninger, der skal være opfyldt for at en vild bi vil sætte sine bier i verden.

For at hjælpe de vilde bier støtter YOGI TEA® Deutsche Wildtier Stiftung´s projekt, der kæmper for beskyttelse af vigtige insekter. Projektet sørger for beplantning af enge med vilde blomster og redepladser til de vilde bier. På sigt vil Deutsche Wildtier Stiftung gerne bidrage til at stoppe det alarmerende fald af antallet af vilde bier. Alle kan bidrage til arbejdet. På Deutsche Wildtier Stiftung´s hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du selv kan bidrage til at rede de vilde bier.

hjælp nu!