Vores transportveje med skib

Klimaneutral skibsfragt af vores ingredienser

De økologiske ingredienser i vores lækre teblandinger kommer fra hele verden for at kunne tilbyde enestående funktionelle teøjeblikke. Vi er os bevidst, at transporten per skib af vores ingredienser fører til CO2-emissionen. I vores bestræbelse på løbende at mindske vores økologiske fodaftryk, er vi stolte partnere i GoodShipping Programs, der muliggør 100% klimaneutral skibstransport af vores varer. Vi er den første virksomhed i Tyskland, og til og med det første temærke i Europa, der gør det. GoodShipping Program engagerer sig for en revolution: væk fra fossile brændstoffer og hen til biologiske brændstoffer. Det var dén tanke, der straks overbevidste os.

Brugen af moderne økologisk brændstof

Sammen med GoodShipping har vi på baggrund af CO2-fodaftrykket fra de ingredienser vi sender afsted per skib brugt den nødvendige mængde økologisk brændstof til at mindske den samlede emission ved hele vores skibsfart. Dermed erstattes konventionelt, miljøskadeligt brændstof med bæredygtigt og fremskreden økologisk brændstof, der består af 100% miljøskadeligt brændstof. Dette råstof er angivet som ”affald” eller ”rester” og bidrager ikke til fældning af regnskoven og har ingen sammenhæng med forsyningen af fødevarer.

Dirk Kronemeijer, CEO hos GoodFuels og medstifter af GoodShipping Programs, fortæller: “Indtil nu kunne skibstrafikken kun udligne klimapåvirkningen ved at vælge en energieffektiv type godstransport eller ved at begrænse eller mindske deres kulstof fodaftryk udenfor skibsfartsindustrien. Den store forskel fra andre bæredygtige initiativer er, at GoodShipping Program rent faktisk ændrer sammensætningen af skibsbrændstof og derved sænker brugen af kulstof inden for branchen.”

Samlet reducering af vores økologiske fodaftryk

Hos YOGI TEA® vil vi gerne være et godt eksempel og investerer med vores deltagelse i GoodShipping Program i vores virksomheds bæredygtighed samt til skibsfartsindustrien generelt

Selvfølgelig sender vi vores kostbare varer fra vores produktion i Italien med toget til vores lagre i Tyskland, hvorfra de begynder deres rejse til andre europæiske land.

Desuden har vi for kort tid siden oprettet et lager i Italien for at mindske CO2-aftrykket i logistikken i et sydeuropæisk land.

Du finder yderligere information om GoodShipping Program her: https://goodshipping.com/