Ayurveda

Ayurveda is een traditionele Indische wijsheidsleer, die een bewuste levenswijze en een integrale zienswijze voor lichaam, geest en ziel als sleutel voor een lang en evenwichtig leven aanbeveelt.

In de ayurveda ligt een meer dan 3.000 jaar oude schat aan praktische kennis besloten, die ook in onze moderne wereld met succes kan worden ingezet. YOGI TEA® is gebaseerd op deze oeroude tradities van de ayurveda die zijn afgestemd op de behoeften en het welbevinden van de hedendaagse mens.


Ayurveda is…

toegepaste kennis – ayurveda staat voor „kennis (veda) van het leven (ayur)“, van de kunst, een leven in balans en welbevinden te leven.

oeroud te oudste bronnen dateren al van 1.500 jaar voor onze jaartelling.

universeel – de kennis van het wezen van de mens wordt gezien als gemeenschappelijk goed van alle volkeren en culturen.

praktisch – vervulling wordt als praktisch actieve verandering van het leven begrepen.

holistisch –  het ziet de mens als eenheid van lichaam, geest en ziel.

balans – de leer gaat ervan uit, dat alles afhankelijk is van het evenwicht van het individu, zowel innerlijk als uiterlijk.

individueel – ieder mens geldt als uniek en wordt in overeenstemming met zijn unieke verleden en gesteldheid gezien en geadviseerd.

preventief – het wijst wegen, om duurzaam in evenwicht te blijven.

ervaring – alle recepturen, behandelingen en adviezen zijn gebaseerd op ontelbare ervaringen.

alomvattend – tot de ayurveda behoren, behalve de kennis van meer dan 5.000 kruiden en specerijen, yoga, meditatie, hydrotherapie, massage, astrologie, chirurgie, ook het gebruik van edelstenen, metalen, muziek en dans. Vooral de kennis van een evenwichtige voeding neemt in de leer van de ayurveda een centrale plaats in.


De drie dosha’s

In de ayurveda is het universum verdeeld in vijf elementen (Tattvas): aarde, water, vuur, lucht en ether. Twee van die elementen verbinden zich telkens tot een van de drie levensenergieën (dosha’s): vata, pitta en kapha.

Vanaf zijn geboorte beschikt ieder mens over een voor hem eigen combinatie van die drie dosha’s, het zogenaamde “prakruti”. De bij de geboorte vaststaande doshaconstitutie vertegenwoordigt voor ieder mens zijn individuele evenwichtsnorm. Gewoonlijk zijn een of twee dosha’s dominant, maar bij een heel klein aantal mensen zijn de drie dosha’s even sterk ontwikkeld.


Dosha Vata

VATA

“Vata” is afkomstig uit het Sanskriet van het werkwoord “vah” en betekent “zich bewegen“. Vata symboliseert het bewegingsprincipe in ons lichaam en bestaat uit de elementen ether en lucht.

Mensen met een krachtige Vata-dosha zijn vaak dun, geestelijk actief en hebben een gevoelig zenuwstelsel en spijsverteringssysteem. Ze reageren sensibel op hun omgeving en beschikken over een zeer goed begripsvermogen. Hun huid voelt eerder koud, droog en ruw aan. Een evenwichtige vata-persoon is opgewekt, dynamisch en open.

Voor een evenwichtige constitutie zouden vata-types zich warm moeten houden en kalmerende activiteiten moeten doen. Een vast dagritme met meerdere kleine maaltijden zorgt voor evenwichtigheid en welzijn.


Dosha Pitta

PITTA

Het woord “Pitta“ is uit het Sanskriet afgeleid van het woord “tap“ en betekent “verhitten“. Pitta beïnvloedt de transformerende activiteiten in het lichaam zoals de lichaamstemperatuur en de intellectuele vaardigheden van een mens. Pitta wordt gekenmerkt door de eigenschappen van de elementen vuur en water.

Lichamelijk is het pitta-type eerder middelzwaar en zijn zachte huid voelt meestal warm aan. Pitta-types onderscheiden zich door een sterke eetlust en een goede spijsvertering Vanwege hun innerlijke vuur prefereren zij een koele omgeving. Een evenwichtig pitta-type heeft een krachtige en charismatische uitstraling, in combinatie met een grote wilskracht.

Mensen met een krachtige Pitta-dosha zoeken graag nieuwe uitdagingen. Zij moeten erop letten, niet te veel hooi op de vork te nemen en niet te „oververhitten“. Voor hen is het goed, wanneer intensieve activiteiten en ontspanning daarbij in evenwicht blijven. Grote hoeveelheden zout en scherpe kruiden zouden pitta-types moeten mijden en ze zouden meer salades en verse groente moeten eten.


Dosha Kapha

KAPHA

Het woord “kapha“ is een samenstelling van de Sanskriet-woorden “ka“ voor “water“ en “pha“ voor “opbloeien“. Kapha werkt structurerend en vormgevend. Het staat voor de fysieke alsook voor de psychische stabiliteit en is verantwoordelijk voor het behoud van het evenwicht van vata en pitta. Kapha combineert de principes van de elementen aarde en water.

Mensen met een dominante Kapha-dosha zijn vaak een beetje corpulent en krachtig gebouwd. Beweging betekent voor hen vaak een uitdaging, omdat zij meer van rust en ontspanning houden. Om een dieper inzicht in verbanden te ontwikkelen, hebben kapha-types wat tijd nodig, omdat zij grondig over feiten nadenken. Als ze in evenwicht zijn, laten ze zich niet makkelijk van hun stuk brengen. Daarnaast worden ze als uitermate betrouwbaar gezien.

Om het innerlijke evenwicht te bewaren, is voor kapha-types een regelmatig bewegingsprogramma op lichamelijk en intellectueel niveau essentieel. Bij voeding zijn voor kapha-types bij voorkeur scherpe en bittere levensmiddelen aan te bevelen en worden zoete lekkernijen en vette gerechten afgeraden.


Credits:
Photographs by Sat Gurumukh Khalsa
www.Artpeacebliss.com